Sidebar

11
do, aug

Over Crigler Najjar

Crigler-Najjar is vernoemd naar zijn ontdekkers. Het is een zeer zeldzame, erfelijke aandoening bij kinderen.

In Nederland lijden op dit moment zo'n 25 patiënten aan deze aandoening.

Hun leeftijd varieert van baby tot adolescent.

De ziekte openbaart zich pas na de geboorte omdat tijdens de zwangerschap de moeder voor de afvoer van afvalstoffen zorgt.

De behandeling tegen deze ziekte bestaat uit het bestralen door licht met een zeer specifieke golflengte.  Deze behandeling wordt ook  toegepast (zij het in veel lichtere mate) bij pasgeborenen. Het is het bekende blauwe licht .

Daarnaast kunnen bepaalde patiënten (afhankelijk aan welk type zij lijden) met bepaalde medicijnen behandeld worden.

Door 's nachts onder dit felle blauwe licht te slapen, wordt de stof bilirubine gedeeltelijk afgebroken. Gedeeltelijk, want  met het groeien van de lichaamslengte neemt de concentratie in het bloed wel langzaam toe.

Het is ook nog onduidelijk hoe lang de lichttherapie, die nog maar 30 jaar bestaat, effect heeft en wat de eventuele bijwerkingen zijn op de lange duur.