Sidebar

11
do, aug

Het Onderzoek

De Najjar Stichting is er vanaf het begin vanuit gegaan dat het onderzoek gericht moet zijn op zowel de korte termijn (symptoombestrijding) alsook de lange termijn (de oorzaak en genezing).

 

Inmiddels is het zo dat er in Nederland veel kennis is vergaard op het gebied van deze ziekte. Met name in het Academisch Ziekenhuis Dijkzigt/Sophia te Rotterdam en in het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam.

In de jaren negentig werd door enthousiasme en inspanning van velen, zowel particulieren als bedrijven, de nodige financiën ingezameld. Het bestuur van de Najjar Stichting kon 1 februari 1992 het groene licht geven aan onderzoekers om met hun onderzoek naar oorzaak en genezing te starten.

Alle onderzoeksaanvragen, die bij de Najjar Stichting worden ingediend, worden door een Wetenschappelijke Advies Raad getoetst. Vervolgens brengt deze Wetenschappelijke Advies Raad advies uit aan het bestuur.

Uiteindelijk beslist het bestuur van de Najjar Stichting of zij de aanvraag zal honoreren en voor hoe lang zij bereid is het onderzoek te financieren.

De onderzoekers zijn verplicht één keer per jaar aan de Wetenschappelijke Advies Raad te rapporteren over het verloop van hun onderzoek.