Sidebar

26
do, mei

De Najjar Stichting
De Najjar Stichting werd eind 1988 opgericht en heeft zich ten doel gesteld geld in te zamelen ter bevordering van onderzoek, behandeling en voorlichting op het gebied van de Ziekte van Crigler-Najjar.
 
Via de Najjar Contactgroep worden ouders en patiënten regelmatig op de hoogte gehouden van alle mogelijke zaken die verband houden met de Ziekte van Crigler-Najjar door een interne nieuwsbrief.
 
DE NAJJAR STICHTING
Secretariaat:
De Hanze 6
5171 TR Kaatsheuvel
 
e-mail: secretariaat [at] najjar.nl
 

Bijdragen zijn zéér welkom op onze rekening:

NL94ABNA0551648732 t.n.v. De NAJJAR STICHTING te Bussum, ingeschreven in  het Handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 41193772. Schenkingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen voor de inkomstenbelasting.