Sidebar

03
zo, juli

Bedroefd heeft het bestuur van Stichting Crigler Najjar kennis genomen van het overlijden van haar oud-voorzitster 
Marguerite Sickinghe - van Eeghen
Haar energieke inzet voor onze patientengroep heeft grote betekenis gehad. Wij zijn haar veel dank verschuldigd en wensen haar familie sterkte met het verwerken van dit verlies.
Namens de Stichting Crigler Najjar, Jan Moulijn (voorzitter)