Sidebar

21
vr, sept

Jaarlijkse Buitendag op landgoed ‘Heerlijkheid Mariënwaerdt’ in Beesd op 26 mei 2012

 

Voorzitter Jan Moulijn heette iedereen hartelijk welkom, in het bijzonder mevrouw Els Blokker-Verwer en Marguerite Terwindt-Sickinghe, als leden van het Comité van Aanbeveling van de Najjar Stichting. Het bestuur is bijzonder verheugd dat Els en Marguerite bereid zijn gevonden zich naar buiten toe in te willen zetten voor de Najjar Stichting.

Ook dr. Maarten Sinaasappel, die in april jongstleden benoemd werd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, werd hartelijk toegesproken. Dr. Sinaasappel dankte in zijn dankwoord de Najjar Stichting voor haar inzet in dezen. Er werden voorts voordrachten gehouden door een specialist en een onderzoeker.

De zusterstichting Najjar Gilze en Rijen heeft onlangs een Najjar Wandeldag georganiseerd; deze dag werd zelfs door de Koninklijke Nederlandse Wandel Bond als een officiële wandeltocht beoordeeld. Het is een van de vele activiteiten die de Stichting Najjar Gilze en Rijen heeft georganiseerd ten gunste van de Najjar Stichting.

Er vond een bestuurswisseling plaats binnen het secretariaat. Het nieuwe bestuur staat inmiddels op de website vermeld. Met een opkomst van ruim zestig personen en stralend weer was deze Buitendag weer een groot succes en blijkt toch ieder jaar weer te voldoen aan een grote behoefte onder de patiënten en hun ouders!