De Najjar Stichting

Mevr. A.L. Haverhals (voorzitter), A.M. Balk-Sinkeldam (secretaris)
M.C.P. van Wijngaarden (penningmeester), H.G.C.van Noortwijk – Bonga (lid)
P.J.M. de Vette (lid)

Wetenschappelijke Advies Raad:

Prof. dr. H.J. Verkade 
Prof. dr. Milan Jirsa
Prof. dr. R.P.J. Oude Elferink 
dr. M. Sinaasappel

Comité van Aanbeveling:

Els Blokker-Verwer
Marguerite Terwindt-Sickinghe